Särksilda resevillkor Pepperadventure AB
 

1.3.2

Anmälningsavgiften är 10 % av resans pris.
Vissa arrangemang kräver en högre anmälningsavgift, detta meddelas vid bokning.

1.3.8

För researrangemangen är priserna baserade på del i dubbelrum. I de fall flera resenärer köpt resepaketet (som inkluderar utflykter och transporter) och en eller flera personer i sällskapet avbokar, debiteras den avbokande parten de ökade kostnaderna för kvarvarande resenärer.

1.3.10

Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum; Resenären ombesörjer sin visumansökan och försäkrar att uppfylla de krav som ställs på resenären av Liberias Ambassad för att få visum till Liberia.

1.3.11

Se punkt 3.1.3 – 3.1.7.

1.4.2


Om resenären meddelat sin e-post adress sker bekräftelsen från arrangören via epost. Anmälan blir bindande när resenärnen betalat anmälningsavgiften inom den angivna tiden, d.v.s senast 2 veckor efter bokning.

2.2.1

Sker resa med reguljärflyg kan biljett ej överlåtas. Skulle paketresan överlåtas får resenären ej återbetalning av flygbiljetten och den som resan överlåts till måste köpa ny flygbiljett.

2.3.1.1

För varje ändring i resan som görs av resenären efter avtalet ingåtts debiteras 350 kronor samt de merkostnader som uppstår.

3.1.2

Avbeställningskostnaden är minimum 10 % av resans pris.
I många fall är avbeställningskostnaden högre beroende på hur tätt inpå man avbokar och vilka specifika villkor som gäller för flyg och hotell. Se nedan:


3.1.3.

Vissa biljettyper är inte återbetalningsbara vid avbokning, detta meddelas vid bokning. Särskilda regler gäller också vid specialarrangemang där generella avbeställningsregler inte gäller. Ingen återbetalning sker för outnyttjade arrangemang.

För resa till Liberia med Pepperadventure AB avviker följande från SRF:s resevillkor punkt 3.1.4- 3.1.7.

3.1.4

Vid avbeställning tidigare än 50 dagar före avresa ska resenären betala 10 % av resans pris.

3.1.5

Vid avbeställning 50 dagar före avresa ska resenären betala 25 % av resans pris.

3.1.6

Vid avbeställning 49 dagar till 30 dagar före avresa ska resenären betala 50 % av resans pris.

3.1.7

Vid avbeställning 30 - 0 dagar före avresa ska resenären betala 100 % av resans pris.

 

 

Giltiga från 2013-06-25