Liberia

Kort historisk bakgrund

Staten Liberia grundades av afro-amerikaner och frigivna slavar från USA år 1820. Tusentals frigivna slavar och fria afro-amerikaner anlände de kommande åren och 1847 utropade landet sin självständighet från USA. Den nya staten försörjde sig på export av kaffe och ädelträ samt beskattning av ursprungsbefolkningarna. Skärmytslingar mellan ursprungsbefolkningarna och de amerikanska immigranterna som kallades Americo-liberianer var inte ovanliga. Americo-liberianerna monopoliserade den politiska makten och ursprungsbefolkningarna berättigades inte medborgarskap förrän 1904. 1980 ledde Samuel Doe en statskupp som avsatte president William Tolbert av det americo-liberianskdominerade True Whig-partiet som hade styrt landet sedan dess grundande. Americo-liberianerna utgör idag mindre än 5 procent av Liberias befolkning.

1989 inleddes ett inbördeskrig när gerillagruppen Liberias nationella patriotiska front (NPFL) gick över gränsen från Elfenbenskusten. NPFL leddes av Charles Taylor, en före detta hög statstjänsteman som gått i landsflykt anklagad för förskingring. Fram till 2003 härjades landet av inbördeskrig och statskupper. Efter medlingsinsatser och internationella påtryckningar slöts i augusti 2003 ett fredsavtal mellan Liberias regering, och olika rebellrörelser och politiska partier. Dåvarande presidenten, den förre rebelledaren Charles Taylor, vars regim gjort sig skyldig till brott mot de mänskliga rättigheterna, lämnade Liberia som en del av fredsuppgörelsen. Taylor greps 2006 i Nigeria och i 2012 dömdes han för krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten vid Specialdomstolen för Sierra Leone i Haag. En milstolpe i fredsprocessen passerades under hösten 2005 när framgångsrika presidentval genomfördes. Ellen Johnson Sirleaf vann valet och blev därmed Afrikas första demokratiskt valda kvinnliga president. Källa www.regeringen.se/liberia

 

Liberia i dag

Efter många år av inbördeskrig slöts 2003 ett fredsavtal mellan de stridande parterna i Liberia. FN:s mission i Liberia (UNMIL) som etablerades då har fortfarande en central och viktig roll i att upprätthålla fred och säkerhet.

Unity Party (UP) och dess ledare Ellen Johnson Sirleaf vann i 2005 det första fria och rättvisa i valet i Liberia någonsin. President Sirleaf fick förnyat förtroende i valet 2011 och åtnjuter ett stort internationellt stöd. Oppositionspartiet Congress for Democratic Change (CDC) hävdade att valfusk hade förekommits, men den stora mängd internationella valobservatörer på plats fann dock inga tecken som stärkte denna anklagelse. Oroligheterna kring valet visar på politisk och social skörhet och ett trängande behov av breddad politisk dialog, ökad säkerhet, förbättrad social välfärd och fler arbetstillfällen. Bristen på en välorganiserad opposition mellan valåren försvagar demokratin. Regeringen har förbättrat effektiviteten, transparensen och ansvarsutkrävandet genom diverse reformer, men den institutionella kapaciteten är svag. Därtill brottas Liberia med en utbredd korruption.

Även om utvecklingen i Liberia har gått åt rätt håll vad gäller de flesta ekonomiska och sociala indikatorerna så är landet fortfarande ett av världens fattigaste och minst utvecklade länder. Liberia uppvisade 2011 en ekonomisk tillväxt för åttonde året i rad. Tillväxten på ca 6.7% berodde främst på stora gummiexporter, ökad skogsavverkning och en första järnmalmsexport sedan före inbördeskriget. Utländska investeringar i gruvnäring, gummi- och skogsexport, och i palmoljeplantage kommer att bidra till den ekonomiska tillväxten under kommande år.

Regeringen har underlättat processen att starta företag och har förbättrat kredittillgången, men företagsklimatet lider mycket av bristen på infrastruktur, energi och transportmöjligheter; framförallt på landsbygden. Landet behöver förbättra kapaciteten hos arbetskraften och uppnå en balans mellan kunskapsnivåer och privatsektorns efterfrågan. Liberia kommer att påverkas av eventuella råvaruprisfluktuationer på framförallt gummi och järnmalm. Att det vid provborrningar längs Liberias kust påträffats olja kan på lägre sikt ha stor betydelse för ekonomin. På utgiftssidan ligger fokus fortsatt på att bygga upp grundläggande infrastruktur inom energisektorn samt reparera vägar, broar och hamnar. Källa www.regeringen.se/liberia

 

Korta Fakta: källa www.cia.gov

Statsskick: Republik

Statsöverhuvud: President Ellen Johnson Sirleaf (sedan 2006)

Val: var sjätte år. Nästa val sker 2017

Nationaldag: Indepencence Day 26 juli (sedan 1847)

Huvudstad: Monrovia

Delstater: 15 delstater; Bomi, Bong, Gbarpolu, Grand Bassa, Grand Cape Mount, Grand Gedeh, Grand Kru, Lofa, Margibi, Maryland, Montserrado, Nimba, River Cess, River Gee, Sinoe.

Befolkning: 3 989 303 millioner (uppskattning 2013)

Språk: engelska 20% (officiellt språk) samt ca 20 stamspråk

Religion: Kristna 85,6%, Islam 12,2%, Traditionel 0,6%, övr. 0,2%, ingen 1,4%